H Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Ο ιστότοπος της Εταιρίας πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας του διαδικτύου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την κοινοτική και διεθνή νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε
τον ιστότοπό μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Επίσης γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης/εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο ή/και κανονισμό. Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής.

Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών
του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα εκτός εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@milional.com.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Μπορείτε, ως επισκέπτες, να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Iστολόγιo (blog)
Αν επιλέξετε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις (blog posts) του ιστοτόπου μας, θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του: το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το σχόλιό σας, η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και η ώρα και η ημερομηνία που το υποβάλλατε. Μόνο το όνομά σας θα εμφανιστεί στο blog post που μπορεί να δει το κοινό.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αναγνωρίσουν ως συνεισφέροντες στην ενότητα σχολίων της αντίστοιχης ανάρτησης και δεν μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε από τους εκτελούντες την επεξεργασία –όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα σχόλια σας και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν σε αυτόν τον ιστότοπο, μέχρι είτε να διαγράψετε το σχόλιο οι ίδιοι ή να αφαιρέσουμε εμείς το blog post.

Αν θέλετε να διαγραφούν το σχόλιο και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σχολιάσατε. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, είναι υποχρεωτικό να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν δημοσιεύσετε ένα σχόλιο στο blog μας.

Θα πρέπει να αποφύγετε την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων στο πεδίο σχολίων που δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σε κάποιες από τις σελίδες μας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, “Contact”, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στον server της εταιρείας WordPress, όπου και φιλοξενείται (hosting) η σελίδα www.milional.com.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί σε τρίτο ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε εκτελούντα την επεξεργασία. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από SSL, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)
Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήσατε στο αντίστοιχο πεδίο θα προωθηθεί στην πλατφόρμα email του Mailchimp, που μας παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλατε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ίδιου του ιστοτόπου .
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Mailchimp για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε, αλλά και σε οποιοδήποτε ενημερωτικό e-mail που παίρνετε από εμάς.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών είναι υποχρεωτικό να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα παραμένει στη βάση δεδομένων του Mailchimp, θα λαμβάνετε τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε από το Newsletter του ιστοτόπου ακολουθώντας τον σύνδεσμο Unsubscribe που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε email που λαμβάνετε.

Αγορά προϊόντος/υπηρεσίας
Εάν επιλέξετε να αγοράσετε κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας μέσω του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Paypal όλα τα στοιχεία συναλλαγής (αριθμός πιστωτικής κάρτας κ.α) αποθηκεύονται στην Paypal και όχι στον ιστότοπο μας.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email)
Εφόσον σημειώσετε το email σας σε κάποιο πεδίο της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι θα λαμβάνετε email για τους ακόλουθους σκοπούς:

-Για να λάβετε κάποιο δωρεάν ηλεκτρονικό οδηγό ή eBook ή Video.
-Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης (αρθρογραφία και Newsletter).
-Για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας, των σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προϊόντων μας.
-Για την παρουσίαση, προώθηση και διαφήμιση υπηρεσιών συνεργατών μας που έχουν συσχέτιση με την θεματολογία της ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφείτε από το Newsletter του ιστοτόπου ακολουθώντας τον σύνδεσμο Unsubscribe που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε email που λαμβάνετε.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του ιστοτόπου είναι η Millional, τηλ: +30 6948056546 | Παλαιών Πατρών Γερμανού 44, 54622

Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στην Εταιρεία μας υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό μας.

Χρησιμοποιούμε έναν προσεκτικά επιλεγμένο αριθμό τρίτων μερών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όλα τα οποία συμμορφώνονται με τη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά στην προστασία δεδομένων και στην ιδιωτική ζωή των χρηστών, όπως ορίζεται ρητώς πιο πάνω.

-Google Analytics (GA): για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη/χρήστη. Συγκεκριμένα για να καθορίσει τον αριθμό των ατόμων που τον χρησιμοποιούν και για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις επιμέρους σελίδες του οι επισκέπτες. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα των χρηστών, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν τους ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη στην οποία η Google δεν παρέχει πρόσβαση στην Εταιρία.

-Facebook Pixel: για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη με αυτόν.

Όλα τα μέρη συμμορφώνονται με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ .

Google (πολιτική απορρήτου)
Facebook (πολιτική απορρήτου)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@milional.com.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος σας, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δε θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστοτόπου για αυτές τις αλλαγές. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.